Mijn eigen wereld

20-01-2005 00:00

In mijn eigen wereld

is het stil

ik hoor slechts de wind langs het raam.

Het enige moment van de week

dat ik bij mezelf stil kan staan.

Een ochtend helemaal alleen

niemand die er binnendringt.

Ik trek me terug in mijn eigen wereld

en geniet van de stilte zonder kind.